Poskytnuté informace dle §5 odst.3 zák.č.106/99
Výběr roku: 
03.01.2022 Žádost ve věci užívání nemovitostí v k.ú. Český Krumlov. více informací
Vložené přílohy 1
03.01.2022 Žádost ve věci užívání nemovitostí v k.ú. Český Krumlov. více informací
Vložené přílohy 0
04.01.2022 2 žádosti ve věci prodeje a pronájmu nemovitostí v k.úu. Český krumlov více informací
Vložené přílohy 1
05.01.2022 Žádost ve věci užívání nemovitostí v k.ú. Český Krumlov. více informací
Vložené přílohy 1
05.01.2022 Žádost ve věci vztahu Kvítkova Dvora a územního plánu více informací
Vložené přílohy 1
05.01.2022 Žádost ve věci reorganizace stavební správy. více informací
Vložené přílohy 1
25.01.2022 Žádost oo poskytnutí rozhodnutí dle st. zákona více informací
Vložené přílohy 1
26.01.2022 Žádost o sdělení investičních stavebních záměrů . více informací
Vložené přílohy 1
17.02.2022 Žádost o sdělení stavu přestupkového řízení více informací
Vložené přílohy 1
21.02.2022 Žádost o poskytnutí informací ve věcí měřících zařízení. více informací
Vložené přílohy 5
21.02.2022 Žádost ve věci stacionárních radarů více informací
Vložené přílohy 1
10.03.2022 Žádost o sdělení obvyklého postupu při podávání odvolání. více informací
Vložené přílohy 1
10.03.2022 Žádost ve věci evidence zvlášť zranitelných obětí trestných činů více informací
Vložené přílohy 1
15.03.2022 Žádost ve věcí výkonu funkce vedoucího odboru. více informací
Vložené přílohy 1
31.03.2022 Žádost ve věci poloohy a umístění stavby více informací
Vložené přílohy 1
31.03.2022 Žádost o informace ve věci odstranění staveb. více informací
Vložené přílohy 6
05.04.2022 Chovné a záchranné stanice ptactva. více informací
Vložené přílohy 1
07.04.2022 Žádost o sdělení výsledku přestupkového řízení. více informací
Vložené přílohy 1
11.04.2022 Žádost o sdělení charakteru pozemku. více informací
Vložené přílohy 1
17.05.2022 Žádost ve věci odstranění reklamního zařízení více informací
Vložené přílohy 1
17.05.2022 Žádost o poskytnutí smlouvy o poskytnutí pozemků pro adventní trhy. více informací
Vložené přílohy 7
17.05.2022 Žádost ve věci užívání pozemku. více informací
Vložené přílohy 3
14.06.2022 Žádost o nahlédnutí do materiálu pro jednání rady. více informací
Vložené přílohy 2
15.06.2022 Žádost ve věci úpravy silničního provozu. více informací
Vložené přílohy 1
04.07.2022 Postih za umístění bilboardu více informací
Vložené přílohy 1
04.07.2022 Žádost o poskytnutí stavebního povolení. více informací
Vložené přílohy 1
04.07.2022 Žádost o informace ve věci stavby cyklostezky. více informací
Vložené přílohy 1
04.07.2022 Žádost ve věci staveb v CHKO. více informací
Vložené přílohy 1
12.07.2022 Žádost ve věci polních cest v k.ú. Rájov. více informací
Vložené přílohy 2
15.07.2022 Žádost ve věci autokempu a bistra na p.č. 128/3, v lokalitě Rájov - Cihelna. více informací
Vložené přílohy 1
15.07.2022 Žádost ve věci staveb na p.č. 19/17 v k.ú. Zlatá Koruna. více informací
Vložené přílohy 1
15.07.2022 Žádost ve věci změny využití pozemků v k.ú. Zlatá Koruna. více informací
Vložené přílohy 1
15.07.2022 Žádost ve věci staveb na p.č. 19/17 v k.ú. Zlatá Koruna. více informací
Vložené přílohy 1
28.07.2022 Žádost o informace a dokumenty ke stavbě na p-č- 324/15, k.ú. Český Krumlov. více informací
Vložené přílohy 4
01.08.2022 Žádost ve věci parkování v Hradební ulici, Český Krumlov více informací
Vložené přílohy 1
01.08.2022 Žádost ve věci provozu autokempu v lokalitě Rájov-Cihelna. více informací
Vložené přílohy 1
01.08.2022 Žádost ve věci provozu autokempu v lokalitě Rájov-Cihelna 2. více informací
Vložené přílohy 1
01.08.2022 Žádost vě věci stavby na pozemku v k.ú. Záluží nad Vltavou. více informací
Vložené přílohy 2
02.08.2022 Žádost ve věci stavby chodníku na p.č. 558/1 a 204/1 v k.ú. Frymburk více informací
Vložené přílohy 1
02.08.2022 Žádost o poskytnutí dokladu k parkování. více informací
Vložené přílohy 1
15.08.2022 Žádost o dokumenty vztahující se k Frymburským slavnostem. více informací
Vložené přílohy 1
15.08.2022 Žádost ve věci poskytování ubytovacích služeb. více informací
Vložené přílohy 1
15.08.2022 Žádost ve věci provozování autokempu a bistra. více informací
Vložené přílohy 1
15.08.2022 Žádost ve věci provozovny v Klášterní ul., Č. Krumlov více informací
Vložené přílohy 1
22.08.2022 Žádost ve věci parkování v ulici Pod Sv. Duchem. více informací
Vložené přílohy 1
24.08.2022 Žádost o poskytnutí stanoviskapro zrušení DP Křenov. více informací
Vložené přílohy 2
30.08.2022 Žádost o poskytnutí stanoviska OŽPZ pro zrušení DP Křenov. více informací
Vložené přílohy 2
30.08.2022 Žádost o doplňující informace ohledně DP Křenov. více informací
Vložené přílohy 2
30.08.2022 Žádost o sdělení počtu podjatostí a stížností. více informací
Vložené přílohy 5
05.09.2022 6ádost ve věci /přestupkových spisů/ městského úřadu. více informací
Vložené přílohy 1
05.09.2022 Žádpost o zaslání stavebních povolení v k.ú. Rájov. více informací
Vložené přílohy 5
14.09.2022 Žádost o poskytnutí informace a dokumentů ve věci stavby komunikace v k.ú. Frymburk. více informací
Vložené přílohy 6
04.10.2022 Žádost o stavební dokumentaci ve věci likvidace odpadu. více informací
Vložené přílohy 4
04.10.2022 Žádost ve věci stanovení ochranného pásma. více informací
Vložené přílohy 1
25.10.2022 Žádost o zaslání rozhodnutí stavebního úřadu více informací
Vložené přílohy 1
25.10.2022 Žádost o sdělení sp. značek a stavu řízení na p. č. 19/17 v k.ú. Zlatá Koruma. více informací
Vložené přílohy 1
01.11.2022 Žádost o specifikaci řízení podle zákona č. 106/1992 S. více informací
Vložené přílohy 1
02.11.2022 Žádost o stavební povolení v k.ú. Zlatá Koruna více informací
Vložené přílohy 2
21.11.2022 Žádost o poskytnutí dokumentace k povolení HČ. více informací
Vložené přílohy 1
21.11.2022 Žádost ve vci staveb a pozmků v k.ú. Zlatá koruna více informací
Vložené přílohy 2
21.11.2022 Žádost o závazné stanovisko OÚP. více informací
Vložené přílohy 1
22.11.2022 Žádost ve věci stavby RD v k.ú. Český Krumlov více informací
Vložené přílohy 3
22.11.2022 Žádost o poskytnutí pocolení k HČ. více informací
Vložené přílohy 1
22.11.2022 Žádost o doplnění požadavku na likvidaci odpadu. více informací
Vložené přílohy 1
22.11.2022 Žádost ve věci RD v Rájově. více informací
Vložené přílohy 1
30.11.2022 Žádost ve věci pozemku p.č. 76/2 v k.ú. Studánky. více informací
Vložené přílohy 2
01.12.2022 Žádost ve věci nepovolených staveb v k.u. Hašlovice. více informací
Vložené přílohy 1