Poskytnuté informace dle §5 odst.3 zák.č.106/99
Výběr roku: 
15.04.2021 Žádost o poskytnutí kolaudačního souhlasu. více informací
Vložené přílohy 1
20.04.2021 Žádost o poskytnutí podkladů pro rozhodnutí RM (usnesení č. 0122/RM9/2021) více informací
Vložené přílohy 2
27.05.2021 Žádost o kopii zápisu o provedení sondy o určení stavby více informací
Vložené přílohy 1
24.06.2021 Žádost o informace o spolupráci s ČLR. více informací
Vložené přílohy 1
30.06.2021 Žádost ve věci parkování na sídlišti. více informací
Vložené přílohy 1
02.08.2021 Žádost o poskytnutí rozhodnutí o umístění stavby. více informací
Vložené přílohy 1
08.09.2021 Žádost o podklady v souvislosti s nepovolením tržního místa. více informací
Vložené přílohy 1
13.09.2021 Žádost o informace ve věci provozu kempu v k.ú. Rájov více informací
Vložené přílohy 1
14.10.2021 Žádost o sdělení umístění zařízení měřících rychlost více informací
Vložené přílohy 1