Poskytnuté informace dle §5 odst.3 zák.č.106/99
Výběr roku: 
03.01.2022 Žádost ve věci užívání nemovitostí v k.ú. Český Krumlov. více informací
Vložené přílohy 1
03.01.2022 Žádost ve věci užívání nemovitostí v k.ú. Český Krumlov. více informací
Vložené přílohy 0
04.01.2022 2 žádosti ve věci prodeje a pronájmu nemovitostí v k.úu. Český krumlov více informací
Vložené přílohy 1
05.01.2022 Žádost ve věci užívání nemovitostí v k.ú. Český Krumlov. více informací
Vložené přílohy 1
05.01.2022 Žádost ve věci vztahu Kvítkova Dvora a územního plánu více informací
Vložené přílohy 1
05.01.2022 Žádost ve věci reorganizace stavební správy. více informací
Vložené přílohy 1
25.01.2022 Žádost oo poskytnutí rozhodnutí dle st. zákona více informací
Vložené přílohy 1
26.01.2022 Žádost o sdělení investičních stavebních záměrů . více informací
Vložené přílohy 1
17.02.2022 Žádost o sdělení stavu přestupkového řízení více informací
Vložené přílohy 1
21.02.2022 Žádost o poskytnutí informací ve věcí měřících zařízení. více informací
Vložené přílohy 5
21.02.2022 Žádost ve věci stacionárních radarů více informací
Vložené přílohy 1
10.03.2022 Žádost o sdělení obvyklého postupu při podávání odvolání. více informací
Vložené přílohy 1
10.03.2022 Žádost ve věci evidence zvlášť zranitelných obětí trestných činů více informací
Vložené přílohy 1
15.03.2022 Žádost ve věcí výkonu funkce vedoucího odboru. více informací
Vložené přílohy 1
31.03.2022 Žádost ve věci poloohy a umístění stavby více informací
Vložené přílohy 1
31.03.2022 Žádost o informace ve věci odstranění staveb. více informací
Vložené přílohy 6
05.04.2022 Chovné a záchranné stanice ptactva. více informací
Vložené přílohy 1
07.04.2022 Žádost o sdělení výsledku přestupkového řízení. více informací
Vložené přílohy 1
11.04.2022 Žádost o sdělení charakteru pozemku. více informací
Vložené přílohy 1
17.05.2022 Žádost ve věci odstranění reklamního zařízení více informací
Vložené přílohy 1
17.05.2022 Žádost o poskytnutí smlouvy o poskytnutí pozemků pro adventní trhy. více informací
Vložené přílohy 7
17.05.2022 Žádost ve věci užívání pozemku. více informací
Vložené přílohy 3