Poskytnuté informace dle §5 odst.3 zák.č.106/99
Výběr roku: 
02.01.2019 Žádost o zaslání záznamů o hlasovaní z posledních třech zastupitelstev více informací
Vložené přílohy 3
02.01.2019 Žádost o informace ohledně poskytování exekutorských služeb. více informací
Vložené přílohy 2
23.01.2019 Žádost o zaslání rozhodnutí dle § 135, odst.2, zák. č. 182/2006. více informací
Vložené přílohy 7
23.01.2019 Žádost ve věci stavby na pozemku v k.ú. Věžovatá Pláň více informací
Vložené přílohy 1
24.01.2019 Žádost o stanovisko ve věci parkovacích stání v k.ú. Věžovatá Pláň. více informací
Vložené přílohy 1
24.01.2019 Žádost ve věci změny územního plánu. více informací
Vložené přílohy 1
29.01.2019 Žádost o informaci ve věci závazných stanovisek orgánu územního plánování. více informací
Vložené přílohy 1
07.02.2019 Žádost o informace ve věci webové prezentace města Český Krumlov. více informací
Vložené přílohy 1
19.02.2019 Žádost o poskytnutí informací ze správního přestupkového spisu. více informací
Vložené přílohy 3
19.02.2019 Žádost o informace ve věci /reklamních/ sdělení. více informací
Vložené přílohy 1
05.03.2019 Žádost o informace ve věci záměru Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634. více informací
Vložené přílohy 1
12.03.2019 Žádost o poskytnutí seznamu uživatelů honiteb. více informací
Vložené přílohy 1
20.03.2019 Žádost o seznam vozidel, která jsou zapsaná v evidenci vozidel taxislužby a o sdělení dopravce. více informací
Vložené přílohy 1
29.03.2019 Žádost o informaci ohledně zápisu komunikace v pasportu komunikací. více informací
Vložené přílohy 1