Poskytnuté informace dle §5 odst.3 zák.č.106/99
Výběr roku: 
02.01.2019 Žádost o zaslání záznamů o hlasovaní z posledních třech zastupitelstev více informací
Vložené přílohy 3
02.01.2019 Žádost o informace ohledně poskytování exekutorských služeb. více informací
Vložené přílohy 2
23.01.2019 Žádost o zaslání rozhodnutí dle § 135, odst.2, zák. č. 182/2006. více informací
Vložené přílohy 7
23.01.2019 Žádost ve věci stavby na pozemku v k.ú. Věžovatá Pláň více informací
Vložené přílohy 1
24.01.2019 Žádost o stanovisko ve věci parkovacích stání v k.ú. Věžovatá Pláň. více informací
Vložené přílohy 1
24.01.2019 Žádost ve věci změny územního plánu. více informací
Vložené přílohy 1
29.01.2019 Žádost o informaci ve věci závazných stanovisek orgánu územního plánování. více informací
Vložené přílohy 1
07.02.2019 Žádost o informace ve věci webové prezentace města Český Krumlov. více informací
Vložené přílohy 1
19.02.2019 Žádost o poskytnutí informací ze správního přestupkového spisu. více informací
Vložené přílohy 3
19.02.2019 Žádost o informace ve věci /reklamních/ sdělení. více informací
Vložené přílohy 1
05.03.2019 Žádost o informace ve věci záměru Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634. více informací
Vložené přílohy 1
12.03.2019 Žádost o poskytnutí seznamu uživatelů honiteb. více informací
Vložené přílohy 1
20.03.2019 Žádost o seznam vozidel, která jsou zapsaná v evidenci vozidel taxislužby a o sdělení dopravce. více informací
Vložené přílohy 1
29.03.2019 Žádost o informaci ohledně zápisu komunikace v pasportu komunikací. více informací
Vložené přílohy 1
23.05.2019 Žádost o informaci ve věci komunikace v k.ú. Věžovatá Pláně. více informací
Vložené přílohy 2
23.05.2019 Žádost o informaci ve věci místní komunikace . více informací
Vložené přílohy 1
10.06.2019 Žádost ve věci skutečného provedení zemních pprací a skladu nářadí. více informací
Vložené přílohy 1
10.06.2019 Žádost o sdělení, zda proběhlo stavební řízení na parcele v k.ú. Žaltice více informací
Vložené přílohy 1
11.06.2019 Žádost ve věci loga a znaku města. více informací
Vložené přílohy 4
12.06.2019 Žádost ve věci přestupků provozovatele motorového vozidla více informací
Vložené přílohy 1
14.06.2019 Žádost o prošetřní situace v kempu v Rájově. více informací
Vložené přílohy 1
20.06.2019 Žádost ve věci dopravního značení v Dobrkovicích, Český Krumlov více informací
Vložené přílohy 1
08.07.2019 Žádost ve věci vydávání osobních dokladů - OP, ŘP, CP. více informací
Vložené přílohy 1
15.08.2019 Žádost ve věci stacionárních zdrojů dle zák. č. 201/2012 Sb. více informací
Vložené přílohy 2
19.09.2019 Žádost o sdělení stavu správního řízení. více informací
Vložené přílohy 1