Poskytnuté informace dle §5 odst.3 zák.č.106/99
Výběr roku: 
14.01.2020 Žádost o sdělení stavu přestupkového řízení. více informací
Vložené přílohy 1
20.01.2020 Žádost o sdělení finančních investic města více informací
Vložené přílohy 1
21.01.2020 Informace o odpojování staveb od centrálního zásobování teplem. více informací
Vložené přílohy 2
04.02.2020 Žádost o informaci ve věci instalace zvonu více informací
Vložené přílohy 1
04.02.2020 Žádost o informaci ve věci instalace zvonu na Kleti více informací
Vložené přílohy 1
05.02.2020 Žádost o sdělení ve věci instalace garážových vrat více informací
Vložené přílohy 2
14.02.2020 Žádost ve věci konání shromáždění. více informací
Vložené přílohy 1
25.02.2020 Žádost ve věcí šetření OSPOD. více informací
Vložené přílohy 1
25.02.2020 Žádost o způsobu využávání mediátora. více informací
Vložené přílohy 1
22.04.2020 Žádosi ve věci informací ohledně MHD. více informací
Vložené přílohy 1
05.05.2020 Žádost ve věci nedodržování lhůt ve správním řízení více informací
Vložené přílohy 1
20.05.2020 Žádost o poskytnutí seznamu aktivních autoškol více informací
Vložené přílohy 1