POVODŇOVÝ PLÁN NEMOVITOSTI
  INFORMACE O NEMOVITOSTI
Obec*: vyberte ze seznamu
 
Část obce*: vyberte ze seznamu
 
Číslo parcely: uveďte číslo parcely, na které se nachází nemovitost
 
Katastrální území*: vyberte ze seznamu
 
Ulice*: doplňte název ulice
 
Číslo popisné: doplňte číslo popisné
 
Číslo evidenční: doplňte číslo evidenční
 
Typ nemovitosti*: vyberte ze seznamu
  INFORMACE O VLASTNÍKOVI NEMOVITOSTI
Vlastník nemovitosti*: doplňte jméno a příjmení (název a IČ v případě obchodní společnosti) vlastníka/ů nemovitosti
 
Bydliště / sídlo*: doplňte bydliště
 
Kontaktní adresa: vyplňte pouze není-li totožná s bydlištěm (sídlem)
 
Telefon*: vyplňte aktuální telefon (případně na souseda)
+420
 
E-mail: vyplňte aktivní email
 
V případě objektů či pozemků právnických a podnikajících fyzických osob uveďte jména a telefonní čísla na osoby zodpovědné za provoz zařízení a provádění povodňových zabezpečovacích prací:
1.
2.
3.
  DOPLŇKOVÉ INFORMACE K NEMOVITOSTI
Osoby zdržující se v uvedené nemovitosti:
u každé uveďte rok narození a zdravotní či jiná omezení
  Rok narození Zdravotní či jiné omezení, pozn.
1.
2.
3.
4.
5.
 
Druh a počet domácích  zvířat:
 
Objekty na pozemku, které mohou ovlivnit průběh povodně:
plot, palivové dřevo, boudy, zahradní a restaurační nábytek, .
 
Vlastní prostředky pro zmírnění průběhu povodní:
pytle, protipovodňové stěny, bednění oken a dveří
  DOKONČENÍ

Spojení na povodňovou komisi města Český Krumlov: 380 766 666
Aktuální informace je možné sledovat na: http://www.ckrumlov.cz/krize


V případě ohrožení využijte linky tísňového volání
:

Městská policie 156
Policie ČR 158
Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Integrovaný záchranný systém ČR 112
V dne
Údaje vyplnil*:
doplňte Vaše jméno a příjmení
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře dávám výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v něm uvedených a to pouze za účelem ochrany zdraví, života, majetku a prevenci před mimořádnými událostmi.
pro odeslání opište bezpečnostní kód